PL / EN

Cennik

Rodzaj usługi Opłata miesięczna wg umowy, lecz nie mniej niż:

 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pierwsze 3 miesiące rabat 25%

 

 
od 600,00 zł

 
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - pierwsze 3 miesiące rabat 25%

 

 
od 200,00 zł

 
Prowadzenie ewidencji przychodów ryczałt

 

 
od 150,00 zł
 
Obsługa płac dla klientów, dla których prowadzone są księgi

 
1-9 pracowników

40,00 zł od osoby

 
Obsługa płac dla klientów, dla których prowadzone są księgi
 
powyżej 10 pracowników 30,00 zł od osoby
 
Każda rozliczana umowa zlecenie lub wypłata rozliczana na analogicznych zasadach
 
25,00 zł

 
Usługi w zakresie różnych zleceń dotyczących finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności, a nie wchodzącej bezpośrednio w zakres prowadzenia powierzonej rachunkowości - za każdą rozpoczętą godzinę

 

 
100,00 zł

 
Porady, konsultacje, przygotowywanie opinii, itp. wykraczające poza zakres prowadzonej działalności gospodarczej - za każdą rozpoczętą godzinę

 

 
100,00 zł

 
Przygotowanie Zakładowego Planu Kont

 

 
500,00 zł

 
Przygotowanie Zakładowego Regulaminu Pracy

 

 
300,00 zł

 
Przygotowanie wniosku kredytowego

 

 
300,00 zł

 
* Podane ceny są cenami netto i dotyczą opłat miesięcznych. Podane ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczna cena jest ustalana

w umowie indywidualnie dla każdego Klienta i podlega negocjacji.

 

Nasi klienci: